Projekty

Projekt: Jahoda Vinohrady 2

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008386

Realizace: od 1.10.2018 do 30.9.2020

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

 

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ 2

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781

Realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020

Projekt je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.

Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci cílové skupiny, a to formou volnočasových a podpůrných aktivit jak v terénu, tak v prostorech centra Jahody.

 

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001173

Realizace: od 1.7.2018 do 30.6.2019

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

 

Projekt: Raná péče a péče o děti předškolního věku a Jahoda

Poskytovatel: Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Realizace: od 7.3.2018 do 6.3.2019

Projekt je zaměřen na cíle: a) Podpora rodinám, jež se ocitnou v krizových či jinak obtížných životních situacích právním, sociálním a finančním poradenstvím; b) Posilování rodičovských kompetencí, vzdělávání rodičů; c) Psychosociální aktivity dětí a rodičů.

Záměrem je zvýšení informovanosti rodičů v životních oblastech, které mohou představovat pro rodiče určité riziko v rámci fungování rodiny, nebo které rodiny nedostatečně zvládají. Nabízíme potřebné informace, praktické nácviky, interaktivní přednášky, kurzy atd. Smyslem je vést rodiče k zodpovědnosti za budoucí život svých dětí. Rodičům poskytujeme bezpečný prostor pro vzdělávání, setkávání se, sdílení svých problémů a zkušeností a dětem možnost zapojení se do kolektivu a rozvíjet si sociální inteligenci a vztahové kompetence.

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ

Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144

Realizace: od 1.4.2017 do 31.12.2018

Projekt je zaměřen na rozvoj kulturně komunitního života na území městské části Praha 14 pro děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je zajištění prevence vzniku sociálního vyloučení a aktivizace sociálně vyloučených členů CS.

 

Projekt: Jahoda Vinohrady

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000717

Realizace: od 1.10.2016 do 30.9.2018

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

 

Projekt: Jahůdkové jesličky 2

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008339

Realizace: od 1.3.2018 do 29.2.2020

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

 

Projekt: Klub JAHODA

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000428

Realizace: od 1.7.2016 do 30.6.2018

Projekt Klub JAHODAJe podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost

Cílem projektu je provoz volnočasového klubu pro děti na Praze 2 a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi, žáčky 1. stupně ZŠ. Projekt podporuje rovné příležitosti rodičů při vstupu na trh práce. Nabízíme provoz klubu, doprovody dětí a příměstské tábory.  V projektu bylo podpořeno dle plánu 44 rodičů, čerpali přes 16100 hodin podpory.

Projekt: Podpora školky Jahoda

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004533

Realizace: od 1.4.2017 do 31.3.2019

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.Naši sponzoři /