O nás - Klub Jahoda

Nízkoprahový klub Jahoda je sociální služba určená dětem ve věku 6 -14 let, které žijí nebo tráví svůj volný čas na Černém Mostě.

- nabízíme dětem pomoc v obtížných situacích

- pomáháme předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů

- podporujeme rozvoj schopností a dovedností

- nabízíme vhodné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu

- připravujeme volnočasové a preventivní akce

- pomáháme se školní přípravou

- povídáme si, nasloucháme, poskytujeme informace

Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 14 let které:

- tráví čas, bydlí nebo navštěvují školu na Praze 14

- neví, jak trávit volný čas, často se nudí

- neumí kvalitně navazovat vztahy a pohybují se v rizikových podmínkách - parta, sídliště, nefunkční rodina

- nemají zájem o školu a vzdělávání

 

Všechny poskytované služby jsou zdarma.

 


NZDM Jahoda je registrovaná sociální služba (č. 1986693) podle zákona č. 108/2006 Sb.

Pravidelný program /


01. 10. 2018 - 31. 10. 2018

TÉMA MĚSÍCE:  

„Kdo se bojí, nesmí do lesa“

čtvrtek 4. říjen – Lesní závody v Počernickém parku

Plnění zajímavých úkolů pro jednotlivce i týmy v parku v Horních Počernicích. Prokaž svou zdatnost i vědomosti. Čeká tě překvapení.

úterý 9. říjen – „Den naruby“

Přijď si vyzkoušet, jaké to je když se otočí role. Buď pracovníkem a ukaž, jak klub může fungovat pod tvým vedením. Máš to v malíku?

čtvrtek 18. říjen – Úniková hra

Fyzická dobrodružná hra, kdy se uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry musíme dobře zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Možná se budeš trochu bát J

čtvrtek 25. říjen – Podzimní výtvarná dílna

Kreativní řádění by Jahoda. Vyrobíš si něco pro sebe nebo dárek pro své blízké a můžeš nám také pomoci s výzdobou klubu.

úterý 30. říjen – Halloweenská párty

Tradiční oslava s občerstvením, strašidelnou atmosférou a kostýmy. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Tradičními znaky jsou vyřezávané dýně se svíčkou uprostřed, typickými postavami pak čarodějky, kočky, netopýři nebo duchové. U barev platí jedině černá nebo oranžová J

Každou středu od 15:00 do 17:00 – DIP – dlouhodobý integrační program pro skupinu 10 dětí na dané téma.Podpora osobnostního rozvoje prostřednictvím skupinových aktivit, her a dialogů.

16. - 17. října – Péťa nebude, vzdělává se.

22. - 25. října – Kuba nebude, dovolená.Naši sponzoři /