Provoz

Průběh dne

7:00 - 09:00 příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost
9:00 - 09.30 ranní kruh, hygiena, svačina, hygiena
09.30 - 10.45 činnosti dle plánu, hlavní řízená činnost
10.45 - 11.40 pobyt venku dle počasí
11.45 - 12.30 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
12.30 - 14.30 odpočinek dětí
14.30 – 15.00 hygiena, svačina, hygiena
15:00 - 17.00 odpolední zájmová činnost, spontánní hry a aktivity zaměřené především individuálně, odchod dětí domů.

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k nám


Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda