Odpolední družina pro děti 1.stupně ze škol na Praze 2

Aktuálně z družiny Provozní doba Program Podmínky přijetí Kontakt

DRUŽINA NA PRAZE 2 ZDARMA.
DOPROVODY ZE ŠKOLY A NA KROUŽKY ZDARMA.

STÁLE VOLNÁ MÍSTA!

Grant EU

Rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu s názvem Klub JAHODA na Praze 2, který je podpořen Evropskou unií, Operačním programem Zaměstnanost. Cílem projektu je kromě provozu volnočasového klubu pro děti na Praze 2 i zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi prvního stupně. Zařízení tak podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

AKTUÁLNĚ Z DRUŽINY  

Příměstské tábory 2017

Provozní doba  

Po – Pá: 12:00 – 18:30Program klubu 

Každé dítě se u nás zabaví, protože náš klub denně nabízí různorodé aktivity:

 • odpočinkové aktivity po školní výuce
 • pohybové kolektivní i individuální aktivity
 • sportovní aktivity
 • výtvarné aktivity
 • netradiční rozvojové aktivity v kolektivu

Rodiče potěší naše další služby:

 • vyzvedávání ze školy
 • doprovod na kroužky
 • letní příměstské tábory

PROGRAM KLUBU JAHODA – 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Program volnočasových aktivit Klubu Jahoda se skládá z předem připravených aktivit, které se každý měsíc obměňují v návaznosti na měsíční téma.

Harmonogram:
Duben – Vítání Jara Význam velikonočních svátků a velikonoční vyrábění, pálení čarodějnic – výroba masek a táborák
Květen – Superhrdinové Vyrábění ke dni matek, muzejní noc, promítání filmů, výtvarná soutěž - Nej superhrdina v mém životě
Červen – Prázdninová dobrodružství Oslava dne dětí, vyrábění na téma vysněná dovolená, trosečníci na opuštěném ostrově – hry, promítání, tvoření, četba, návštěva ZOO

Letní prázdniny – příměstské tábory (program se připravuje)

Denní program tyto měsíce:
12:00 – 13:30 Doprovody dětí do družiny, obědy dětí
13:30 – 15:00 Volný program, vypracovávání domácích úkolů, venkovní aktivity
15:00 – 16:30 Doplňkový program, venkovní aktivity
16:30 – 18:30 Hraní společných her v klubu, případné dopracování domácích úkolů

Doplňkový program v časovém rozmezí od 15:00 do 16:00:
- každé pondělí – Tvořivé dílničky s Romčou
- každé úterý – Filmové odpoledne
- každá středa – Sportovní hry s Aničkou
- každý čtvrtek – Hraní deskových her
- každý pátek – Tělo v pohybu aneb tancujeme s Péťou

 • jsou v řádném pracovním poměru,
 • jsou v evidenci úřadu práce
 • účastní se rekvalifikačního či vzdělávacího kurzu
 • jsou OSVČ

Do Klubu JAHODA mohou v rámci projektu docházet děti těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Všechny nabízené služby jsou zdarma. Zápisy probíhají od 1. září! Kontakt na vedoucího klubu: Mgr. Jan Frühbauer, tel: 735 751 015.

Po obdržení přihlášky bude v rozmezí tří dnů pracovníky klubu rozhodnuto o schválení přihlášky (kritéria cílové skupiny, věku potomka a docházka do 1. až 5. ročníku). Po schválení přihlášky budou rodiče vyzváni k doložení potvrzení, zda spadají do cílové skupiny projektu. Potvrzení týkající se spadání do cílové skupiny je dále dokládáno každý půl rok pro účely monitorovací zprávy. Dále se s rodiči uzavře Smlouva o využívání Klubu JAHODA a vyplní se Monitorovací list podpořené osoby.

V případě kapacitního naplnění může být přihláška schválena (podle výše stanovených kriteriíí), noví žadatelé však budou zařazeni na Seznam čekajících žadatelů Klubu JAHODA. Při uvolnění místa budou informováni o možnosti klub využívat. Po zjištění, že i nadále spadají do cílové skupiny, bude dítě do klubu přijato.

V případě kapacitního naplnění budou upřednostněni žadatelé, kteří nezískali žádnou jinou družinu.

Na zařazení do projektových aktivit nevzniká právní nárok.

 

Kontakt  

 • JAHODA, o.p.s., Pod Nuselskými schody 3, Praha 2
  www.jahoda.cz
  druzina@jahoda.cz
 • Mgr. Jan Frühbauer – vedoucí Klubu JAHODA
  mobil: 735 751 015
 • Bc. Romana Bohánková – program a volnočasové aktivity
  mobil: 735 751 016
 • Petra Hegedüšová – volnočasové aktivity
 • Anna Horáková - volnočasové aktivity

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k námCentrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda