Změna právní formy organizace JAHODA

16.08.2018

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 16. 8. 2018 společnost JAHODA, o.p.s
IČ: 67363300 se sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 14 – Černý Most, dosud zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1283, změnila
právní formu ze společnosti obecně prospěšná společnost na zapsaný ústav.
V souvislosti se změnou právní formy společnost změnila obchodní firmu na JAHODA,
z.ú. Tato změna se projeví v obchodním rejstříku s účinností zápisu pouze v oddíle, který
bude nově pod písmenem U a vložce, kde je společnosti přiděleno nově číslo 725.
Ostatní identifikační údaje společnosti, tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, poštovní a emailové
adresy, telefonní a faxová čísla zůstávají beze změny.

S pozdravem
Mgr. Markéta Kalinová
ředitelka neziskové organizace
JAHODA, z.ú.Naši sponzoři /