O nás

Všechno, co potřebujete znát, se naučíte v JAHODĚ.

 

 

Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. Nabízíme komunitní rodinná centra, jesličky, školky, nízkoprahové kluby, terénní program a komunitní centrum. Podporujeme zaměstnanost rodičů s pomocí projektů EU. S námi se ve městě žije lépe.

JAHODA, z.ú. je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze. 

Cílem všech sociálních služeb je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

 

 

Základní informace

Programy organizace 

Černý Most:

- JAHŮDKOVÉ JESLIČKY 

- MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA 

- KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM 

- NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA 

- NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA 

- TERÉN JAHODA 

 

Vinohrady:

- JESLE A ŠKOLKA JAHODA Vinohrady

- ŠKOLKA JUSTINKA Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Nové Město

- KOMUNITNÍ RODINNÉ CENTRUM JAHODA - RODINNÉ CENTRUM A ŠKOLKA

 

Organizační struktura

 

 

Zapsaný ústav zapsán dne 16 .8.2018 do obchodního rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu U, vložce číslo 725.

JAHODA, z.ú. je Ministerstvem vnitra akreditována k provádění dobrovolnické služby.Naši sponzoři /