Stážisté

JAHODA, o. p. s. umožňuje realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ oborů sociální práce, sociální pedagogika apod.
Vzhledem k charakteru cílových skupin upřednostňujeme stáže na delší dobu, kdy je lepší možnost seznámit se s chodem a provozem NZDM a s jejich klienty. Organizace je výukovým pracovištěm Evangelické akademie, jejíž studenti zde stáž vykonávají pravidelně.

Stáže je možné absolvovat v nízkoprahovém klubu Jahoda (pro děti od 6 do 14 let) nebo v nízkoprahovém klubu Džagoda (pro mládež od 13 do 26 let). Harmonogram stáží si domlouvá každý student individuálně s koordinátorkou stáží s dostatečným předstihem. Do klubů je možné docházet v provozní dobu klubů a to v pondělí, úterý anebo ve čtvrtek odpoledne, v průběhu školního roku. 

Kromě výkonu stáže v průběhu studia realizuje JAHODA i stáže pro odborníky z jiných institucí a konzultace k závěrečným pracím. Jedná se o jednodenní či vícedenní konzultace úzce specializované na určitý aspekt praxe v sociální práci v naší organizaci.Tyto odborné stáže jsou realizovány na základě konkrétní poptávky a jejich uskutečnění je zpoplatněno.

Jednodenní stáž/konzultace: 500 Kč
Krátkodobá stáž (2 dny - 2 týdny): 1000 Kč
Dlouhodobá stáž (3 týdny a delší): zdarma
Exkurze školních kolektivů: zdarma

V organizaci umožňujeme i exkurze školních kolektivů studentů sociální práce, sociální pedagogiky a příbuzných oborů. Jejich cílem je seznámit se s aspekty sociální práce v nízkoprahových klubech a v terénním programu. Součástí exkurze je seznámení s organizací formou videoprezentace a diskuze s pracovníky.

Stáž či exkurzi si lze domluvit s koordinátorkou stáží Petrou Ječmenovou, tel.: 737 052 900,
email: petra.jecmenova@jahoda.cz

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k námCentrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda