Fotogalerie - Školka Jahoda Černý Most

Prostory Mateřské školy Jahoda Černý Most.

 

JAHODA

Jídelna

Herna

Jídelna

Obrázky

Výzdoba

Žlutá třída

Spinkání

Tvoření

Tady tvoříme

Koupelna

Zelená třída

Spinkání

Šatna

Pravidelný program /


01. 03. 2019 - 31. 03. 2019

Měsíční plán
ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Zastávka jménem Probuzení

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvíjet vztah dětí k přírodě (vážit si přírody, chránit ji)
 • naučit se vážit si práce ostatních lidí
 • rozvíjet časovou a prostorovou orientaci
 • rozvoj fantazie
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj předmatematické gramotnosti
 • rozvíjet komunikační dovednosti, řečový projev, smyslové vnímání

Vzdělávací nabídka:

 • Jaro ťuká na vrátka
 • Jaro na dvoře (zvířátka na dvoře a ustájená zvířátka)
 • Co rozkvetlo na zahrádce
 • Zahrádka na jaře (práce člověka, nářadí, užitek)
 • Kniha a jáNaši sponzoři /