Fotogalerie - Školka Jahoda Černý Most

Prostory Mateřské školy Jahoda Černý Most.

 

JAHODA

Jídelna

Herna

Jídelna

Obrázky

Výzdoba

Žlutá třída

Spinkání

Tvoření

Tady tvoříme

Koupelna

Zelená třída

Spinkání

Šatna

Pravidelný program /


01. 02. 2019 - 28. 02. 2019

   Měsíční plán - ÚNOR ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Cesta směr Svět“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pohybové koordinace a psychické zdatnosti. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, představy o světě, ve kterém žijeme, o jeho pestrosti, a jak přispívat k ekologii.

  Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

  Dílčí cíle:

 • rozvoj ekologického myšlení
 • rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvoj a kultivace paměti
 • ovládat pohybový aparát a tělesné funkce
 • umět vyjádřit své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • rozvoj zájmu o učení
 • vytvářet vztah k místu a učení
 • rozvoj pozornosti
 • rozlišit realitu od fantazie

  Vzdělávací nabídka:

 • zimní radovánky (zimní sporty)
 • Jak kapička putovala
 • Voda jako nositelka života
 • Ekologie – životní prostředí
 • Masopust (tradice a zvyky)
 • Loučení se zimouNaši sponzoři /