Ke stažení - Školka Jahoda Černý Most

V dokumetech ke stažení najdete týdení plány Žluté a Zelené třídy, jídelníček i dokumety potřebné k přihlášení svého dítěte do naší školky.

 

Přiložené soubory

Pravidelný program /


01. 05. 2019 - 30. 06. 2019

Měsíční plán – ČERVEN

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Na obzoru cíl

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Založit u dítěte elementární znalosti o dění okolního světa.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • umět vytvářet své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • vytvářet kladný postoj k druhému
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvíjet vztah dětí k přírodě
 • rozvíjet základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj fantazie a pozornosti
 • rozvoj ekologického myšlení
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • environmentální výchova

 

Vzdělávací nabídka:

 • Týden dětské radosti
 • Sporty
 • Dopravní výchova
 • Exotická zvířata
 • Loučíme se s mateřskou školou
 • Orientovat se v okolním světě
 • Vycházky a výlety za poznáním (školka v přírodě)
 • V září půjdu do školy (co umím, znám, dovedu)Naši sponzoři /