Ke stažení - Školka Jahoda Černý Most

V dokumetech ke stažení najdete týdení plány Žluté a Zelené třídy, jídelníček i dokumety potřebné k přihlášení svého dítěte do naší školky.

 

Přiložené soubory

Pravidelný program /


01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Měsíční plán – na listopad

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Zatáčka, pohádková příroda“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pozitivních vztahů k sobě, chránit přírodu i společnost a tím i své zdraví a zdraví jiných. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a k umění.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj zájmu o psanou formu jazyka
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvoj mluvního projevu
 • rozlišit realitu od fantazie
 • pochopit, že lidské činnosti mohou prostředí škodit

Vzdělávací nabídka:

 • malíř podzim
 • i stromy umí mluvit
 • naše tělo a zdraví
 • moje tělo a zdraví
 • na Mikuláše aneb čertoviny
 • my se čerta nebojíme
 • těšíme se na JežíškaNaši sponzoři /