O nás - Školka Jahoda Černý Most

Mateřská škola Jahoda na Černém Mostě je otevřena pro děti od 2 do 7 let.

“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”.

 

Ve školce nabízíme:

- kapacitu 34 dětí ve dvou třídách

- logopedii, canisterapii, muzikoterapii, plavání, školku v přírodě

- angličtinu, jógu pro nejmenší, tanečky a zpívání, pohybové aktivity

- výuku českého jazyka pro děti cizince

- integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

- rodinnou atmosféru

- vzdělávací program Začít spolu

 

 

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý prostor pro první poznání světa. Zakládáme si na citlivém a profesionálním přístupu k dětem i rodičům.

Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

 

Co máme v plánu s dětmi ve Školce Jahoda Černý Most na školní rok 2018/2019? Podívejte  na náš kulturní a volnočasový program.Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Pravidelný program /


01. 05. 2019 - 30. 06. 2019

Měsíční plán – ČERVEN

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Na obzoru cíl

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Založit u dítěte elementární znalosti o dění okolního světa.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • umět vytvářet své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • vytvářet kladný postoj k druhému
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvíjet vztah dětí k přírodě
 • rozvíjet základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj fantazie a pozornosti
 • rozvoj ekologického myšlení
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • environmentální výchova

 

Vzdělávací nabídka:

 • Týden dětské radosti
 • Sporty
 • Dopravní výchova
 • Exotická zvířata
 • Loučíme se s mateřskou školou
 • Orientovat se v okolním světě
 • Vycházky a výlety za poznáním (školka v přírodě)
 • V září půjdu do školy (co umím, znám, dovedu)Naši sponzoři /