O nás - Školka Jahoda Černý Most

Mateřská škola Jahoda na Černém Mostě je otevřena pro děti od 2 do 7 let.

“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”.

 

Ve školce nabízíme:

- kapacitu 34 dětí ve dvou třídách

- logopedii, canisterapii, muzikoterapii, plavání, školku v přírodě

- angličtinu, jógu pro nejmenší, tanečky a zpívání, pohybové aktivity

- výuku českého jazyka pro děti cizince

- integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

- rodinnou atmosféru

- vzdělávací program Začít spolu

 

 

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý prostor pro první poznání světa. Zakládáme si na citlivém a profesionálním přístupu k dětem i rodičům.

Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

 

Co máme v plánu s dětmi ve Školce Jahoda Černý Most na školní rok 2018/2019? Podívejte  na náš kulturní a volnočasový program.Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Pravidelný program /


01. 03. 2019 - 31. 03. 2019

Měsíční plán
ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Zastávka jménem Probuzení

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvíjet vztah dětí k přírodě (vážit si přírody, chránit ji)
 • naučit se vážit si práce ostatních lidí
 • rozvíjet časovou a prostorovou orientaci
 • rozvoj fantazie
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj předmatematické gramotnosti
 • rozvíjet komunikační dovednosti, řečový projev, smyslové vnímání

Vzdělávací nabídka:

 • Jaro ťuká na vrátka
 • Jaro na dvoře (zvířátka na dvoře a ustájená zvířátka)
 • Co rozkvetlo na zahrádce
 • Zahrádka na jaře (práce člověka, nářadí, užitek)
 • Kniha a jáNaši sponzoři /