O nás - Školka Jahoda Černý Most

Mateřská škola Jahoda na Černém Mostě je otevřena pro děti od 2 do 7 let.

“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”.

 

Ve školce nabízíme:

- kapacitu 34 dětí ve dvou třídách

- logopedii, canisterapii, muzikoterapii, plavání, školku v přírodě

- angličtinu, jógu pro nejmenší, tanečky a zpívání, pohybové aktivity

- výuku českého jazyka pro děti cizince

- integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

- rodinnou atmosféru

- vzdělávací program Začít spolu

 

 

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý prostor pro první poznání světa. Zakládáme si na citlivém a profesionálním přístupu k dětem i rodičům.

Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

 

Co máme v plánu s dětmi ve Školce Jahoda Černý Most na školní rok 2018/2019? Podívejte  na náš kulturní a volnočasový program.Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Pravidelný program /


Měsíční plán - ZÁŘÍ

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

,,Tři, dva, jedna.. start“

Vzdělávací záměr: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat jeho základní hodnoty.

Kompetence:

-  kompetence k učení

- kompetence k řešení problému

- kompetence komunikativní

- kompetence sociální a personální

- kompetence činnostní a občanské

 

Dílčí cíle:

- rozvoj schopností vážit si života ve všech formách

- rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí

- rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte

- ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

- rozvoj zájmu o učení

- vytvářet vztah k místu a učení

- rozvoj pozornosti atd.

 

Vzdělávací nabídka:

- poprvé ve škole

- hrajeme si

- už mám kamaráda

- podzimní plody

- tajemství lesa

- já a podzim

- srovnávání ročních období

- pohádky se zvířátky

 Naši sponzoři /