O nás - Školka Jahoda Černý Most

Mateřská škola Jahoda na Černém Mostě je otevřena pro děti od 2 do 7 let.

“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”.

 

Ve školce nabízíme:

- kapacitu 34 dětí ve dvou třídách

- logopedii, canisterapii, muzikoterapii, plavání, školku v přírodě

- angličtinu, jógu pro nejmenší, tanečky a zpívání, pohybové aktivity

- výuku českého jazyka pro děti cizince

- integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

- rodinnou atmosféru

- vzdělávací program Začít spolu

 

 

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý prostor pro první poznání světa. Zakládáme si na citlivém a profesionálním přístupu k dětem i rodičům.

Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

 

Co máme v plánu s dětmi ve Školce Jahoda Černý Most na školní rok 2018/2019? Podívejte  na náš kulturní a volnočasový program.Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Pravidelný program /


01. 01. 2019 - 31. 01. 2019

Měsíční plán – na leden

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Cesta směr Svět“

 

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pohybové koordinace a psychické zdatnosti. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, představy o světě ve kterém žijeme, o jeho pestrosti a jak přispívat k ekologii.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvoj schopnosti vážit si života ve šech formách
 • rozvoj schopnosti vytvářet citové vazby
 • rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte
 • ovládat pohybový aparát a tělesné funkce
 • rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj fantazie

Vzdělávací nabídka:

 • zimní radovánky (zimní sporty)
 • zima jako roční období
 • hádej, čím jsem
 • věci kolem nás
 • zvířátka v zimě
 • naše krásná Země
 • životní prostřední

 Naši sponzoři /