O nás - Školka Jahoda Černý Most

Mateřská škola Jahoda na Černém Mostě je otevřena pro děti od 2 do 7 let.

“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”.

 

Ve školce nabízíme:

- kapacitu 34 dětí ve dvou třídách

- logopedii, canisterapii, muzikoterapii, plavání, školku v přírodě

- angličtinu, jógu pro nejmenší, tanečky a zpívání, pohybové aktivity

- výuku českého jazyka pro děti cizince

- integraci dětí s potřebou podpůrných opatření

- rodinnou atmosféru

- vzdělávací program Začít spolu

 

 

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý prostor pro první poznání světa. Zakládáme si na citlivém a profesionálním přístupu k dětem i rodičům.

Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

 

Co máme v plánu s dětmi ve Školce Jahoda Černý Most na školní rok 2018/2019? Podívejte  na náš kulturní a volnočasový program.Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace JAHODA, se stala akreditovaným předškolním zařízením. Je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Pravidelný program /


01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Měsíční plán – na listopad

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Zatáčka, pohádková příroda“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pozitivních vztahů k sobě, chránit přírodu i společnost a tím i své zdraví a zdraví jiných. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a k umění.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj zájmu o psanou formu jazyka
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvoj mluvního projevu
 • rozlišit realitu od fantazie
 • pochopit, že lidské činnosti mohou prostředí škodit

Vzdělávací nabídka:

 • malíř podzim
 • i stromy umí mluvit
 • naše tělo a zdraví
 • moje tělo a zdraví
 • na Mikuláše aneb čertoviny
 • my se čerta nebojíme
 • těšíme se na JežíškaNaši sponzoři /