Reference - Školka Jahoda Černý Most

"Dlouho jsme váhali, zda pro našeho syna máme vybrat jinou školku než tu, do které již dva roky docházel. I přestože jsme nebyli se státní školkou spokojeni, báli jsme se změny i dojíždění. Nyní již víme, že rozhodnutí umístit Radečka do Soukromé mateřské školy Jahoda, bylo naším nejmoudřejším rozhodnutím. Syn začal plynule mluvit, přestal se bát psů a školka se pro něj stala druhým domovem. JAHODA má naši plnou důvěru, obdiv a již nyní se těšíme až do ni naše mladší dcera Kristýnka nastoupí."

Kateřina Vykysalá, maminka Radka Batromyho, 5 let.

 

 

"Chtěla bych Vám alespoň takto poděkovat a celému týmu učitelek za vynikající péči o naší Ellinku.Se školkou, tematama a celkovou péčí, programem pro děti,  jsme byli nadmíru spokojeni. Přeji Vám hodně úspěchů."

Michaela B.


"Moc vám tímto děkuji za Vaši péči a moc si vážím vaší práce s dětmi,kterou považuji za nadstandardní.Tím víc mě mrzí,že Žofka přechází do jiné školky,ale bohužel to tak musí už být. Za rok bych k vám ale ráda dala Adinku :) Přeji Vám co nejpohodovější léto a hodně hodných dětí a spokojených rodičů :)"

Zuzana L.  

Pravidelný program /


01. 02. 2019 - 28. 02. 2019

   Měsíční plán - ÚNOR ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Cesta směr Svět“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pohybové koordinace a psychické zdatnosti. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, představy o světě, ve kterém žijeme, o jeho pestrosti, a jak přispívat k ekologii.

  Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

  Dílčí cíle:

 • rozvoj ekologického myšlení
 • rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvoj a kultivace paměti
 • ovládat pohybový aparát a tělesné funkce
 • umět vyjádřit své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • rozvoj zájmu o učení
 • vytvářet vztah k místu a učení
 • rozvoj pozornosti
 • rozlišit realitu od fantazie

  Vzdělávací nabídka:

 • zimní radovánky (zimní sporty)
 • Jak kapička putovala
 • Voda jako nositelka života
 • Ekologie – životní prostředí
 • Masopust (tradice a zvyky)
 • Loučení se zimouNaši sponzoři /