Reference - Školka Jahoda Černý Most

"Dlouho jsme váhali, zda pro našeho syna máme vybrat jinou školku než tu, do které již dva roky docházel. I přestože jsme nebyli se státní školkou spokojeni, báli jsme se změny i dojíždění. Nyní již víme, že rozhodnutí umístit Radečka do Soukromé mateřské školy Jahoda, bylo naším nejmoudřejším rozhodnutím. Syn začal plynule mluvit, přestal se bát psů a školka se pro něj stala druhým domovem. JAHODA má naši plnou důvěru, obdiv a již nyní se těšíme až do ni naše mladší dcera Kristýnka nastoupí."

Kateřina Vykysalá, maminka Radka Batromyho, 5 let.

 

 

"Chtěla bych Vám alespoň takto poděkovat a celému týmu učitelek za vynikající péči o naší Ellinku.Se školkou, tematama a celkovou péčí, programem pro děti,  jsme byli nadmíru spokojeni. Přeji Vám hodně úspěchů."

Michaela B.


"Moc vám tímto děkuji za Vaši péči a moc si vážím vaší práce s dětmi,kterou považuji za nadstandardní.Tím víc mě mrzí,že Žofka přechází do jiné školky,ale bohužel to tak musí už být. Za rok bych k vám ale ráda dala Adinku :) Přeji Vám co nejpohodovější léto a hodně hodných dětí a spokojených rodičů :)"

Zuzana L.  

Pravidelný program /


01. 05. 2019 - 30. 06. 2019

Měsíční plán – ČERVEN

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Na obzoru cíl

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Založit u dítěte elementární znalosti o dění okolního světa.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • umět vytvářet své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • vytvářet kladný postoj k druhému
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvíjet vztah dětí k přírodě
 • rozvíjet základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj fantazie a pozornosti
 • rozvoj ekologického myšlení
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • environmentální výchova

 

Vzdělávací nabídka:

 • Týden dětské radosti
 • Sporty
 • Dopravní výchova
 • Exotická zvířata
 • Loučíme se s mateřskou školou
 • Orientovat se v okolním světě
 • Vycházky a výlety za poznáním (školka v přírodě)
 • V září půjdu do školy (co umím, znám, dovedu)Naši sponzoři /