Reference - Školka Jahoda Černý Most

"Dlouho jsme váhali, zda pro našeho syna máme vybrat jinou školku než tu, do které již dva roky docházel. I přestože jsme nebyli se státní školkou spokojeni, báli jsme se změny i dojíždění. Nyní již víme, že rozhodnutí umístit Radečka do Soukromé mateřské školy Jahoda, bylo naším nejmoudřejším rozhodnutím. Syn začal plynule mluvit, přestal se bát psů a školka se pro něj stala druhým domovem. JAHODA má naši plnou důvěru, obdiv a již nyní se těšíme až do ni naše mladší dcera Kristýnka nastoupí."

Kateřina Vykysalá, maminka Radka Batromyho, 5 let.

 

 

"Chtěla bych Vám alespoň takto poděkovat a celému týmu učitelek za vynikající péči o naší Ellinku.Se školkou, tematama a celkovou péčí, programem pro děti,  jsme byli nadmíru spokojeni. Přeji Vám hodně úspěchů."

Michaela B.


"Moc vám tímto děkuji za Vaši péči a moc si vážím vaší práce s dětmi,kterou považuji za nadstandardní.Tím víc mě mrzí,že Žofka přechází do jiné školky,ale bohužel to tak musí už být. Za rok bych k vám ale ráda dala Adinku :) Přeji Vám co nejpohodovější léto a hodně hodných dětí a spokojených rodičů :)"

Zuzana L.  

Pravidelný program /


01. 03. 2019 - 31. 03. 2019

Měsíční plán
ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Zastávka jménem Probuzení

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvíjet vztah dětí k přírodě (vážit si přírody, chránit ji)
 • naučit se vážit si práce ostatních lidí
 • rozvíjet časovou a prostorovou orientaci
 • rozvoj fantazie
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj předmatematické gramotnosti
 • rozvíjet komunikační dovednosti, řečový projev, smyslové vnímání

Vzdělávací nabídka:

 • Jaro ťuká na vrátka
 • Jaro na dvoře (zvířátka na dvoře a ustájená zvířátka)
 • Co rozkvetlo na zahrádce
 • Zahrádka na jaře (práce člověka, nářadí, užitek)
 • Kniha a jáNaši sponzoři /