Reference - Školka Jahoda Černý Most

"Dlouho jsme váhali, zda pro našeho syna máme vybrat jinou školku než tu, do které již dva roky docházel. I přestože jsme nebyli se státní školkou spokojeni, báli jsme se změny i dojíždění. Nyní již víme, že rozhodnutí umístit Radečka do Soukromé mateřské školy Jahoda, bylo naším nejmoudřejším rozhodnutím. Syn začal plynule mluvit, přestal se bát psů a školka se pro něj stala druhým domovem. JAHODA má naši plnou důvěru, obdiv a již nyní se těšíme až do ni naše mladší dcera Kristýnka nastoupí."

Kateřina Vykysalá, maminka Radka Batromyho, 5 let.

 

 

"Chtěla bych Vám alespoň takto poděkovat a celému týmu učitelek za vynikající péči o naší Ellinku.Se školkou, tematama a celkovou péčí, programem pro děti,  jsme byli nadmíru spokojeni. Přeji Vám hodně úspěchů."

Michaela B.


"Moc vám tímto děkuji za Vaši péči a moc si vážím vaší práce s dětmi,kterou považuji za nadstandardní.Tím víc mě mrzí,že Žofka přechází do jiné školky,ale bohužel to tak musí už být. Za rok bych k vám ale ráda dala Adinku :) Přeji Vám co nejpohodovější léto a hodně hodných dětí a spokojených rodičů :)"

Zuzana L.  

Pravidelný program /


01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Měsíční plán – na listopad

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Zatáčka, pohádková příroda“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pozitivních vztahů k sobě, chránit přírodu i společnost a tím i své zdraví a zdraví jiných. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a k umění.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj zájmu o psanou formu jazyka
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvoj mluvního projevu
 • rozlišit realitu od fantazie
 • pochopit, že lidské činnosti mohou prostředí škodit

Vzdělávací nabídka:

 • malíř podzim
 • i stromy umí mluvit
 • naše tělo a zdraví
 • moje tělo a zdraví
 • na Mikuláše aneb čertoviny
 • my se čerta nebojíme
 • těšíme se na JežíškaNaši sponzoři /