Zápisy - Školka Jahoda Černý Most

Zápisy do mateřské školy probíhají celoročně. Pro více informací a termín osobní schůzky kontaktujte prosím ředitelku školy Janu Kostlivou na tel: 734 144 421 nebo na: jana.kostliva@jahoda.cz.

Podmínky registrace:

- rezervace místa ve školce je definitivně zajištěna odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacením zúčtovatelného registračního poplatku ve výši 3 000 Kč na účet školky: 248926771/0300

- registrační poplatek bude odečten z platby prvního školného

- smlouva se uzavírá na dobu jednoho školního roku. Po uvedenou dobu garantujeme uvedenou výši školného.

Zde je ke stažení přihláška do mateřské školy Jahoda a podmínky registrace.

Ceník školní rok 2019/2020

Počet dní v týdnu Školné Stravné Kulturní poplatek Celkem/měsíc
5 dní v týdnu 6 000 Kč 1 530 Kč 100 Kč 7 630 Kč
4 dny v týdnu 4 940 Kč 1 220 Kč 100 Kč 6 260 Kč
3 dny v týdnu 3 780 Kč 920 Kč 100 Kč 4 800 Kč
2 dny v týdnu 2 520 Kč 610 Kč 100 Kč 3 230 Kč
1 den v týdnu 1 650 Kč 310 Kč 100 Kč 2 060 Kč


Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.

Ceník - letní prázdniny 2019

Počet dní v týdnu Školné Stravné Poplatek dílničky Celkem/měsíc
4 dny v týdnu 4940 Kč 1220 Kč 100 Kč 6260 Kč
5 dní v týdnu 6000 Kč 1530 Kč 100 Kč 7630 Kč

 

 

Výběr dnů 1 - 3 Školné Sravné Poplatek dílničky Celkem/měsíc
Cena za 1 den 400 Kč 75 Kč 5 Kč 480 Kč

 

Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

Pravidelný program /


01. 05. 2019 - 30. 06. 2019

Měsíční plán – ČERVEN

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

 Na obzoru cíl

Vzdělávací záměr:

Záměrem je rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Založit u dítěte elementární znalosti o dění okolního světa.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • umět vytvářet své pocity, dojmy a myšlenky
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se změnám
 • vytvářet kladný postoj k druhému
 • osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí
 • rozvíjet vztah dětí k přírodě
 • rozvíjet základy estetického vztahu ke světu
 • rozvoj fantazie a pozornosti
 • rozvoj ekologického myšlení
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • environmentální výchova

 

Vzdělávací nabídka:

 • Týden dětské radosti
 • Sporty
 • Dopravní výchova
 • Exotická zvířata
 • Loučíme se s mateřskou školou
 • Orientovat se v okolním světě
 • Vycházky a výlety za poznáním (školka v přírodě)
 • V září půjdu do školy (co umím, znám, dovedu)Naši sponzoři /