Zápisy - Školka Jahoda Černý Most

Zápisy do mateřské školy probíhají celoročně. Pro více informací a termín osobní schůzky kontaktujte prosím ředitele školy Bc. Petra Šedu na tel: 735 751 043 nebo na: petr.seda@jahoda.cz.

Podmínky registrace:

- rezervace místa ve školce je definitivně zajištěna odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacením zúčtovatelného registračního poplatku ve výši 3 000 Kč na účet školky: 248926771/0300

- registrační poplatek bude odečten z platby prvního školného

- smlouva se uzavírá na dobu jednoho školního roku. Po uvedenou dobu garantujeme uvedenou výši školného.

Zde je ke stažení přihláška do mateřské školy Jahoda a podmínky registrace.

Ceník školní rok 2018/2019

Počet dní v týdnu Školné Stravné Kulturní poplatek Celkem/měsíc
5 dní v týdnu 6 000 Kč 1 530 Kč 100 Kč 7 630 Kč
4 dny v týdnu 4 940 Kč 1 220 Kč 100 Kč 6 260 Kč
3 dny v týdnu 3 780 Kč 920 Kč 100 Kč 4 800 Kč
2 dny v týdnu 2 520 Kč 610 Kč 100 Kč 3 230 Kč
1 den v týdnu 1 650 Kč 310 Kč 100 Kč 2 060 Kč


Školka je otevřena po celý rok, včetně letních prázdnin.

Ceník - letní prázdniny 2018

Počet dní v týdnu Školné Stravné Poplatek dílničky Celkem/měsíc
4 dny v týdnu 6000Kč 1530 Kč 100 Kč 7630 Kč
5 dní v týdnu 4940 Kč 1220 Kč 100 Kč 6260 Kč

 

 

Výběr dnů 1 - 3 Školné Sravné Poplatek dílničky Celkem/měsíc
Cena za 1 den 400 Kč 75 Kč 5 Kč 480 Kč

 

Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00
Hlídání od 17:00 – po předchozí domluvě až do 20:00.

Pravidelný program /


01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Měsíční plán – na listopad

ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

„Zatáčka, pohádková příroda“

Vzdělávací záměr:

Rozvoj pozitivních vztahů k sobě, chránit přírodu i společnost a tím i své zdraví a zdraví jiných. Vytvářet základy k estetickému vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a k umění.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problému
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Dílčí cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj zájmu o psanou formu jazyka
 • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvoj mluvního projevu
 • rozlišit realitu od fantazie
 • pochopit, že lidské činnosti mohou prostředí škodit

Vzdělávací nabídka:

 • malíř podzim
 • i stromy umí mluvit
 • naše tělo a zdraví
 • moje tělo a zdraví
 • na Mikuláše aneb čertoviny
 • my se čerta nebojíme
 • těšíme se na JežíškaNaši sponzoři /