Služby
Terénu Jahoda

zpět na terénní program

Kontakt - rozhovor na běžná témata, naslouchání užvateli služby
„BUDEME SE S TEBOU BAVIT, O ČEM CHCEŠ.“

Informační servis - poskytování důležitých informací z různých oblastí
„POMŮŽEME TI SEHNAT INFORMACE. CO NEVÍME, TO ZJISTÍME.“

Poradenství - základní poradenství s problémy, které jsou pro cílovou skupinu aktuální - škola, brigáda, rodinné problémy, sex, vrstevnické vztahy, apod)
„ZEPTEJ SE, CO TĚ ZAJÍMÁ A SPOLEČNĚ NAJDEME ODPOVĚĎ.“

Situační intervence/zpětná vazba - poskytování zpětné vazby na chování cílové skupiny
„UPOZORNÍME NA MOŽNÁ RIZIKA TVÉHO CHOVÁNÍ“

Doprovázení - doprovod uživatele na úřady, policii, na jednání ve škole, apod.
„DOPROVODÍME TĚ TAM, KAM SI SÁM NETROUFÁŠ“

Jednání s institucí - komunikace s úřady, sociálním odborem, policií, apod.
„ZPROSTŘEDKUJEME INFORMACE OD JINÝCH ORGANIZACÍ“

Jednání s osobou blízkou - komunikace s rodinnými příslušníky uživatele, mediace
„KDYŽ BUDEŠ CHTÍT, MŮŽEME SI PROMLUVIT I S TVÝMI RODIČI, SOUROZENCI A JINÝMI BLÍZKÝMI OSOBAMI“

Pomoc v krizi - základní zabezpečení uživatele v krizi
„JSME TU I PRO PŘÍPAD, KDYŽ BUDEŠ PROŽÍVAT NĚCO FAKT TĚŽKÉHO“

Přeposlání - vyhledání jiné služby, kterou uživatel potřebuje
„KDYŽ POTŘEBUJEŠ JINOU SLUŽBU, POMŮŽEME TI JI NAJÍT“

Volnočasové aktivity - sportovní turnaje, výlety, vícedenní akce mimo Prahu aj.
„MŮŽEŠ S NÁMI ROZVÍJET TO, CO TĚ BAVÍ A ÚČASTNIT SE NAŠICH AKCÍ“

Tyto služby jsou poskytovány terénními sociálními pracovníky zdarma = 0,- Kč.
Některé volnočasové aktivity jsou částečně placeny účastníky akce.

Terén Jahoda je registrovaná sociální služba pro děti a mládež (č. 9547898).

Poslání

Podporujeme děti a mladé lidi ve věku 6 - 26 let, když mají potíže, starosti, jsou nespokojení, naštvaní. Na základě vytvořeného vztahu důvěry pomáháme předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů v rodině, škole, vztazích, s návykovými látkami, osobním životě a společností. Jsme tu proto, aby mladí lidé na své starosti nebyli sami.

Cíle poskytované sociální služby

1) vyhledat a kontaktovat cílovou skupinu,
2) utvořit a rozvinout vztah s jedinci cílové skupiny,
3) předejít vzniku nepříznivých sociálních situací, které ohrožují cílovou skupinu
     a podpořit tak jejich sociální začlenění,
4) hledat řešení negativních dopadů již nastalých nepříznivých sociálních situací.

Cílová skupina

Terén Jahoda je určen dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let, kteří bydlí nebo se pohybují na Praze 14 a dostávají se do nepříznivých sociálních situací. Takové situace ohrožují jejich sociální začlenění a dostávají se tak do konfliktu s očekáváním společnosti. Jsme si vědomi, že obdobné situace mohou potkat každého. V případě uživatelů naší služby obvykle dochází ke kumulaci více situací dohromady a současně sami nemají vhodné zázemí a vlastní schopnosti jim zdárně čelit a překonat je.

JAKO UŽIVATEL MÁŠ PRÁVO:
- abychom s tebou mluvili jako s dospělým, srozumitelně a důstojně,
- získat od nás informace, které o nás a naší službě potřebuješ znát,
- dobrovolně se rozhodnout, zda chceš či nechceš nabízenou sociální službu využívat,
- využívat nabízených služeb zdarma,
- stěžovat si na nás,
- odmítnout se s námi daný den bavit,
- vybrat si přezdívku (případně anonymní označení),
- nahlížet do "osobní složky",
- zúčastnit se všech akcí (sportovní, pobytové, kulturní, apod.),
- na klíčového pracovníka - jeden z nás je tvůj patron,
- kdykoliv vypovědět Dohodu o poskytování sociální služby bez udání důvodu

PRAVIDLA SLUŽBY
Když se s námi chceš bavit, buď střízlivý (alespoň trochu).
Chovej se k nám slušně a s respektem (jako my k tobě).
Vrať nám v pořádku věci, které ti zapůjčíme (např. míč).

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Pokud nejste spokojeni s kvalitou nebo způsobem poskytování služby (nebo máte nápad na její zlepšení, doplnění), můžete podat stížnost.

- ústně (osobně terénní pracovníkům nebo telefonicky),
- písemně (osobní předání, zápis do Knihy přání a stížností, poštou nebo do poštovní schránky u Pixly nebo u JAHODY),
- elektronicky (např. emailem, přes Facebook).

Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího obdržení. Můžete si zvolit, jakou formou z výše uvedených chcete získat odpověď. Vaše stížnost může být i ANONYMNÍ.

Stížnosti na terénní soc. pracovníky a jiné záležitosti týkající se služby řeší 
vedoucí Terénu Jahoda Mgr. Martin Pazlar, DiS. - tel. 773 674 060, martin.pazlar@jahoda.cz

Stížnosti na vedoucího služby Martina Pazlara a jiné záležitosti týkající se služby, u kterých by došlo ke střetu zájmu řeší ředitelka Mgr. Markéta Kalinová – tel. 775 674 060, marketa.kalinova@jahoda.cz

Stížnosti na ředitelku JAHODY řeší správní rada -
předseda Tomáš Jindříšek – do poštovní schránky v sídle JAHODY.

Nezávislý orgán na Praze 14 – Mgr. Dana Hladíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 225 295 346,Dana.Hladikova@praha14.cz

Nezávislý orgán v ČR – Veřejný ochránce práv (ombudsman) – tel. 542 542 888, email: podatelna@ochrance.cz  

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k námCentrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda